PGB

Wat is PGB ?

Vanaf 1 januari 2007 bestaat ook een persoonsgebonden budget vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), verstrekt door de gemeenten. Met zo’n gemeentelijk persoonsgebonden budget kunt u huishoudelijke zorg en voorzieningen zoals een rolstoel, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen inkopen.

 

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met deze financiële regeling schakelt u zelf de zorg en hulp in die u nodig heeft. U ontvangt hiervoor een vooraf vastgesteld bedrag op basis van uw behoefte aan zorg. U bent dus vrij in de keuze wie u verzorgt/verpleegt en wanneer. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de juiste besteding van het toegekende bedrag aan noodzakelijke hulp.

 

Zorg in natura (ZIN)

Zorg door reguliere zorginstellingen waarbij u de financiering niet zelf hoeft te regelen.

 

Combinatie Persoonsgebonden Budget en zorg in natura

Voor meer informatie: info@pgmill.nl