VACATURES

Vooraf: Het is een vergissing als u denkt dat onze stichting en onze werkzaamheden alleen bestemd is voor mensen met een beperking. Bij onze stichting is iedereen hartelijk welkom om ons te komen versterken.

 

Wij zijn naarstig op zoek naar een:
Penningmeester
Taakomschrijving: Op een eenvoudige wijze bijhouden van onze uitgaven en ontvangsten . Het thuis zijn in internetbankieren is noodzakelijk. Men is zo´n 1 uur per maand bezet met de betreffende werkzaamheden. Daarnaast is het wenselijk dat de penningmeester ook deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur. en ook de maandelijkse bestuursvergaderingen bijwoont.
Het mee organiseren en/of bijwonen van activiteiten waar het PGM is betrokken is ook wenselijk.
De totale tijd dat je als penningmeester/lid van Dagelijks Bestuur per maand actief bent voor en namens het PGM is ongeveer 5 uur
 
Communicatie en PR
Taakomschrijving: Het verzorgen van artikelen/verslagen bestemd voor pers en/of media. Het bijhouden van onze website is een optie. Onlangs is een nieuwe folder en een Powerpointpresentatie ontwikkeld. Na verloop van tijd dienen deze weer veranderd of vervangen te worden. Als Communicatie- en PR- man/vrouw ben jij hierin de persoon die dat in overleg binnen het PGM regelt. Wij vergaderen 1 keer per maand ( 2 uur) en de tijd die je kwijt bent met het uitoefenen van je functie is gemiddeld ongeveer 1 uur per maand.
 
Medewerking bij activiteiten/projecten
Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten en zijn we met een informatiestand aanwezig bij bijvoorbeeld beurzen. Meestal hebben we daarbij een gebrek aan medewerkers. Wellicht kunt u voor ons af en toe enige tijd vrijmaken om ons daarbij te helpen.
 

Voor meer informatie:

Mario Peters (secretaris/penningmeester) tel. 0485-455477 of info@pgmill.nl

Voor meer informatie: info@pgmill.nl