Wat doet het PGM o.a?

Het Platform Gehandicaptenbeleid’ behartigt de belangen van inwoners uit de gemeente Mill en Sint Hubert met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Om deze belangen goed te kunnen behartigen heeft het Platform nauwe contacten met de gemeente.

 

Vooral de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft veel onderdelen, die van belang zijn voor de doelgroep van het Platform. Hierbij valt o.a. te denken aan het verstrekkingenpakket (rolstoelen, scootmobielen, vervoersvoorzieningen, Regiotaxi, woningaanpassingen).

Het Platform houdt verder vinger aan de pols bij nieuwbouw of verbouw van Openbare Gebouwen, zodat deze ook voor mensen met een beperking goed bereikbaar, toegankelijk, en bruikbaar zijn zoals bijvoorbeeld :

 

Gezondheidscentra

Artsenpraktijken

Winkels

Kerken

Scholen

Uitgaansgelegenheden

Ook aanleg en onderhoud van wegen .

Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe centrumplan.

Over al dit soort zaken is regelmatig contact met de Gemeente. 

Ook aanleg en onderhoud van wegen zijn voortdurend in onze belangstelling.

Voor meer informatie: info@pgmill.nl