Wij zijn het Platform Gehandicaptenbeleid Mill.

Dit is een stichting met enthousiaste vrijwilligers uit Mill en de omliggende kerkdorpen.

Vrijwilligers die in relatie staan tot mensen met een chronische ziekte en/of functiebeperkingen.(bijv. ouders, partners of verzorgers)

Ook nemen er vrijwilligers aan deel die zelf een chronische ziekte en/of functie beperkingen hebben.

Verder worden er ook mensen bij betrokken op basis van hun deskundigheid.

Voor meer informatie: info@pgmill.nl