Auto´s geparkeerd op marktplein

Succes inspanning PGM: Trottoirs rond de markt veiliger gemaakt

Eindelijk zijn paaltjes ondersteunt met Motto-borden geplaatst om de toegankelijkheid op de trottoirs rond de markt te verbeteren en het hinderlijk parkeren teug te dringen. Maar nog niet iedereen is een dame of heer in het verkeer. De regelmatige bezoekers van de markt zullen het ongetwijfeld al hebben gezien. Er zijn paaltjes ondersteund met Motto-borden geplaatst om de toegankelijkheid op …

Gevaar gezien vanuit auto

Trottoirs veiliger maken: Yes we can!

Het Platform Gehandicapten Mill gelooft dat het echt beter kan als iedereen mee gaat werken. Als iedereen zijn steentje bijdraagt. Niet morgen maar vandaag!. De PGM rekent op iedereen!

Daarom is wederom een brief aan B&W verstuurd en een advertentie in de Neije krant geplaatst.

voorkant folder

Succesvolle week van toegankelijkheid voor Platform Gehandicapten Mill

De werkgroepleden van Platform Gehandicapten Mill hebben een drukke periode afgesloten. Mario Peters (secretaris van het  PGM) overhandigde op maandag 31 augustus 2020 een nieuwe PGM folder aan wethouder Erik van Daal. Een enthousiaste Mario vertelde toen dat het laatste half jaar, ondanks Corona, hard gewerkt is aan een beleidsplan, een nieuwe logo – en huisstijl voor het PGM en …

Tv-item van het Platform gehandicapten Mill

Corné Kremers, ondernemer en uitgever van de Neije Krant en zelf blind, gaat in gesprek met enkele leden van het Platform Gehandicapten Mill. Op het einde van het Tv-item worden echter de rollen omgedraaid. De interviewer wordt namelijk geïnterviewd door Guus Fonteijn, voorzitter van het PGM.

PGM presenteert nieuwe huisstijl en nieuwe Folder

Mario Peters secretaris van het ( PGM) overhandigde op maandag 31 augustus aan wethouder Erik van Daal. Een enthousiaste Mario vertelde dat het laatste half jaar, ondanks Corona, hard gewerkt is aan een beleidsplan, een nieuwe logo – en huisstijl voor het PGM en de nieuwe website.

Wie niet horen wil moet maar voelen!

Er wordt nog steeds fout of hinderlijk geparkeerd aan de markt. Aandacht in de media en waarschuwen heeft niet geholpen.

Dus zit er niets anders op dan te handhaven!

PGM voor “VN-verdrag handicap proof” Land van Cuijk

De inzet van het PGM is, dat er ook meer samengewerkt wordt met de platforms gehandicapten in het land van Cuijk. Deze samenwerking zal moeten worden verdiept en versterkt, met als doel te komen tot een slagvaardig Platform gehandicapten en een “VN-verdrag handicap proof” Land van Cuijk