PGM voor “VN-verdrag handicap proof” Land van Cuijk

PGM voor “VN-verdrag handicap proof” Land van Cuijk

2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Een veel gestelde vraag is waartoe gemeenten wel en niet verplicht zijn op grond van het VN-Verdrag. Het antwoord daarop is dat gemeenten verplicht zijn te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-Verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben.

Op 24 juni hebben de gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis het herindelingsadvies unaniem vastgesteld. Op 1 januari 2022 gaat men verder als een gemeente Land van Cuijk.

Sint Anthonis is de eerste gemeente in het Land van Cuijk die samen met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis het VNG manifest heeft mogen ondertekenen. Het PGM wil dat de Gemeente Mill en Sint Hubert snel volgt.

Samen onderweg naar een nieuwe gemeente

De inzet van het PGM is, dat er ook meer samen gewerkt word met de platforms gehandicapten in het land van Cuijk. Deze samenwerking zal moeten worden verdiept en versterkt, met als doel te komen tot een slagvaardig Platform gehandicapten en een  “VN-verdrag handicap proof” Land van Cuijk

Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt “Niets over ons zonder ons” altijd wordt meegenomen.

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid in de gemeente moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden.