Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor iedereen

Dat klinkt zo normaal, maar dat is het niet. Toegankelijkheid voor iedereen. Dat betekent geen drempels en obstakels of belemmeringen zodat mensen met een handicap niet naar binnen kunnen in een gebouw, geen gebruik kunnen maken van het toilet of geen gebruik kunnen maken van een veilige openbare ruimten, parkeervoorzieningen. Maar het gaat er ook om dat informatie op een niet te moeilijk manier wordt geschreven en verteld.

 • Toegankelijkheid voor iedereen. Dat betekent het verwijderen van drempels en obstakels
  of belemmeringen. Zodat mensen met een handicap naar binnen kunnen in een gebouw, of bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van het toilet of gebruik kunnen maken van een veilige openbare ruimte of parkeervoorzieningen.

 • Toegankelijkheid tot de informatie. Dat betekent dat ook websites goed toegankelijk zijn en dat mensen met een handicap ook online volledig mee kunnen doen.

 • Het betekent ook dat de informatie op een niet te moeilijke manier wordt geschreven en verteld. En... alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen met de mensen met een beperking.

Image

PGM en samenwerking in het Land van Cuijk

 • Op 24 juni hebben de gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis het herindelingsadvies unaniem vastgesteld. Op 1 januari 2022 gaat men verder als een gemeente Land van Cuijk.
 • Sint Anthonis is de eerste gemeente in het Land van Cuijk die samen met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis het VNG manifest heeft mogen ondertekenen. Het PGM wil dat de Gemeente Mill en Sint Hubert snel volgt.
 • De inzet van het PGM is, dat er ook meer samen gewerkt word met de platforms gehandicapten in het land van Cuijk. Deze samenwerking zal moeten worden verdiept en versterkt, met als doel te komen tot een slagvaardig Platform gehandicapten en een "VN-verdrag handicap proof" Land van Cuijk
 • Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt "Niets over ons zonder ons" altijd wordt meegenomen.
 • Bij de ontwikkeling van nieuw beleid in de gemeente moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden.
Image

Toegankelijke leefomgeving

De Nationale Omgevingsvisie is een visie voor de langere termijn, die beschrijft hoe Nederland omgaat met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dat gaat over belangrijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energievoorziening, duurzame landbouw etc. Ieder(in) heeft keer op keer aangegeven dat toegankelijkheid van de leefomgeving een thema moet zijn in de Nationale Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is er immers voor àlle inwoners en moet ook bijdragen aan een toegankelijker Nederland. In 2018 deed minister Ollongren na vragen vanuit de Tweede Kamer de toezegging dat toegankelijkheid een plek zou krijgen in de NOVI. En in de volgende conceptversie werd toegankelijkheid inderdaad benoemd.

Meer informatie

Hoe doet het PGM dat?

Het Platform richt zich actief op de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid (BTBU) van openbare gebouwen en de leefomgeving. Het Platform neemt zelf initiatieven en doet onderzoek op dit terrein.

Het Platform adviseert de gemeente en bijvoorbeeld ondernemers:
• Over het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen
• Over bestemmingsplannen en verkeersmaatregelen
• Over parkeervoorzieningen en openbare verlichting

Image

Contact en overleg gemeente Mill en Sint Hubert

 • Het PGM vraagt een adequate aanpak om het "fout" parkeren en het blokkeren van de trottoirs en voetpad aan te pakken door o.a. op korte termijn de handhaving meer gericht en frequenter aan te pakken.
 • Het PGM vraagt op korte termijn een structurele oplossing te ontwikkelen waardoor parkeren op het trottoir/voetpad aan de zijde van markt niet meer mogelijk is.
 • Het PGM vraagt om te starten met een gerichte voorlichtingscampagne zodat alle inwoners en bezoekers van Burgemeester Verstraatenlaan en marktplein er goed over geïnformeerd zijn dat personenauto’s en vrachtauto’s nooit mogen parkeren of stilstaan op het trottoir Burgemeester Verstraatenlaan. En dat parkeren bij de oversteekplaatsen Burgemeester Verstraatenlaan binnen 5 meter niet is toegestaan.
 • Het PGM vraagt in afwachting van structurele oplossingen om door middel van extra informatieborden duidelijk te maken dat parkeren en of blokkeren van de trottoirs niet is toegestaan.
Image

Nationale omgevingsvisie

Op 15 september 2020 verscheen de Nationale Omgevingsvisie, mét aandacht voor inclusie

Op 11 september heeft het kabinet na een jarenlang voorbereidingstraject de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Aanvankelijk was er geen aandacht voor de toegankelijkheid van de leefomgeving voor mensen met een beperking. Maar door aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft toegankelijkheid in de definitieve NOVI een plaats gekregen. Het ‘waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving’ is opgenomen in de lijst met nationale belangen.